SEARCH

กนง. คงดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง

วอลล์สตรีทร่วงจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโต
ครอบครัว J เริงร่า |ออฟเรคคอร์ด
น้ำมันลงต่อเนื่องก่อนการประชุมเฟดเริ่ม

นายปิติ ดิษยทัต เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) รอบที่ 2ของปี วันที่ 30 มี.ค. 2565
โดย กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50 % เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย

คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 และ 2566 จะขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ และอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง

ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปี 2565 จะปรับสูงขึ้นเกินกรอบเป้าหมาย ก่อนจะทยอยลดลงและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี 2566 จากราคาพลังงานและอาหารที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นเป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทาน (cost-push inflation) เป็นหลัก

ในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ (demand-pull inflation) ยังอยู่ในระดับต่ำ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่อง

แหล่งข่าว กนง. คงดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง, bangkokbiznews, 30 มี.ค. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1