SEARCH

กนง.ชี้ ‘ขึ้นดอกเบี้ย’ ต้องเริ่มในเวลาที่เหมาะสม-ทันการณ์-ค่อยเป็นค่อยไป

การผลิตในจีนเดือนธันวาคมหดตัว ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น
ปิดจ๊อบ OTO |ออฟเรคคอร์ด
ธุรกิจส่งของโตกระฉูด ซื้อออนไลน์ดันรายได้ทะลักกว่า 4 หมื่นล้าน

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) (ฉบับย่อ) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2565 เสียงแตก 4 ต่อ 3 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี

โดยกรรมการ 4 ท่าน เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ก่อนในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องตามคาด โดยจะติดตามพัฒนาการ ของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด และเห็นควรให้เริ่ม “สื่อสารทิศทางนโยบาย การเงินอย่างชัดเจนต่อสาธารณชน”ในครั้งนี้

ขณะที่ 3 เสียง เห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี เนื่องจาก คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง และมีโอกาสฟื้นตัวดีกว่าที่ประเมินไว้ จากอุปสงค์ในประเทศ และแรงส่งจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ ความเสี่ยงด้าน “เงินเฟ้อ” มีความชัดเจนเพียงพอที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ มองว่า ประเด็นด้าน “เงินเฟ้อ” ทั่วไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ประเมินไว้เดิม จากการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน และการส่งผ่าน ต้นทุนที่มาก และนานกว่าคาด

โดยมองว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 มีแนวโน้มสูงเกินกรอบเป้าหมายตลอดปี โดยประมาณการเงินเฟ้อปี 2565 อยู่ที่ 6.2% “จึงต้องติดตามพัฒนาการเงินเฟ้อ และการส่งผ่านต้นทุนในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด”แม้จะมองว่าเงินเฟ้อจะสามารถกลับสู่กรอบเป้าหมายได้ในปี 2566

แหล่งข่าว กนง.ชี้ ‘ขึ้นดอกเบี้ย’ ต้องเริ่มในเวลาที่เหมาะสม-ทันการณ์-ค่อยเป็นค่อยไป, bangkokbiznews, 23 มิ.ย. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0