SEARCH

ก.ล.ต.ผุดเกณฑ์คุม Utility Token พร้อมใช้ สั่งยื่นไฟลิ่งก่อนเทรด-คุ้มครองผู้ลงทุน

Bitcoin และ Ethereum ยังขึ้นต่อเนื่อง
Bitkub เปิดตัว BKC Oracle แพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาบน Bitkub Chain
XRP และมาร์เก็คแคปคริปโตเริ่มขึ้นอีกรอบ

นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสายระดมทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อออกเกณฑ์กำกับดูแลโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ในลักษณะพร้อมใช้ (Utility Token พร้อมใช้) ที่จะนำเข้าไปจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)

สำหรับการออกเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนที่จะเข้าไปซื้อขายให้มีข้อมูลเพียงพอ ครบถ้วน และถูกต้อง โดยผู้ออกที่ต้องการนำ Utility Token พร้อมใช้ไปจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จะต้องยื่นแบบคำขอเพื่อเปิดเผยข้อมูลในการออกเหรียญ เพื่อให้ ก.ล.ต.สามารถเข้าไปดูแล รวมถึงลงโทษหากมีการกระทำผิด ภายหลังเข้าไปซื้อขายใน Exchange

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ออกและเสนอขายโทเคนในเรื่องของการประหยัดต้นทุนการยื่นคำขออนุญาตนั้น ก.ล.ต.จะออกเกณฑ์การยื่นคำขอเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1. แบบคำขอแบบง่าย (Fast Track) ซึ่งค่าธรรมเนียมการยื่นขอจะไม่สูง และมีความรวดเร็วในการออก และ 2. แบบคำขอแบบปกติ (Normal Track) ซึ่งจะมีการกำหนดค่าธรรมเนียมตามต้นทุนกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

โดยแบบคำขอแบบง่ายนั้น ผู้ออกเหรียญจะต้องออกเหรียญเพื่อแลกสินค้าสำหรับการบริโภคและอุปโภค หรือเหรียญที่มีลักษณะคล้ายบัตรกำนัล (เวาเชอร์) ที่มีสินค้ามารองรับ มีจำนวนการออกที่เหมาะสม มีวันครบกำหนดที่ชัดเจน และเมื่อนำเหรียญมาแลกแล้วเหรียญนั้นต้องหมดไป ฯลฯ แต่หากมีการออกเหรียญที่ซับซ้อนกว่านั้น จะต้องยื่นแบบคำขอปกติซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า

แหล่งข่าว ก.ล.ต.ผุดเกณฑ์คุม Utility Token พร้อมใช้ สั่งยื่นไฟลิ่งก่อนเทรด-คุ้มครองผู้ลงทุน, bangkokbiznews, 22 มี.ค. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0