SEARCH

ก.ล.ต.เดินหน้าสร้างอีโคซิสเตม ดึงเทคโนโลยี ดัน’ระดมทุนดิจิทัล’

ECBเตือนความเสี่ยงคริปโตจะแพร่กระจายสู่เศรษฐกิจในวงกว้าง
Bitcoin จะพลิกกลับตามตลาดหุ้นหรือไม่?
ตลาดคริปโตยังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ

สิริวิภา กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันในทุกมิติ เพราะเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขข้อติดขัดในการบริการแบบเดิมๆ ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง เวลาที่ลดลง และสะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลา

สำหรับโลกของตลาดทุน ไม่ว่ารูปแบบการประกอบธุรกิจ รูปการระดมทุน และการทำธุรกรรมในตลาดทุน มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา โดยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ระดมทุนเข้าถึงตลาดทุนได้รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น

บทบาทหน้าที่ของก.ล.ต.ไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะกำกับดูแลตลาดทุนเท่านั้น แต่มีทำหน้าที่พัฒนาส่งเสริมให้มีสินค้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการระดมทุนในตลาดทุนมากขึ้น ก.ล.ต.ต้องติดตามศึกษาแนวโน้มเทรนด์การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ก.ล.ต.สามารถมีบทบาทในการพัฒนาเพื่อทำให้ให้การระดมทุนในตลาดทุนมีประสิทธิภาพ

โดยก.ล.ต.ได้มีการกำหนดแผนการส่งเสริมการระดมทุนในรูปแบบดิจิทัล อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของก.ล.ต. ปี 2565-2567 ในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อในการระดมทุนดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดอีโคซิสเตมในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้การระดมทุนสะดวกมากขึ้น

ระดมทุนดิจิทัลมี 2 รูปแบบ

ปัจจุบันการระดมทุนในตลาดทุนไทยได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้โดยในการระดมทุน มี 2 รูปแบบ คือInversment-based Crowdfunding (คราวด์ฟันดิง) และInitial Coin Offering (ICO)

โดยการระดมทุนทั้ง 2 รูปแบบ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) และสตาร์ตอัป ให้มีทางเลือกในการระดมทุนมากขึ้น ในต้นทุนที่ต่ำลง และสะดวกรวดเร็ว จากที่ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อก.ล.ต. เพียงแต่ต้องผ่านการคัดกรองจากFunding Protal ขณะที่ฝั่งนักลงทุนเองก็จะมีทางผลิตภัณฑ์ในการลงทุนมากขึ้นสามารถกระจายการลงทุน และเข้าถึงการลงทุนได้สะดวกขึ้น ซึ่ง

การระดมทุนคราวด์ฟันดิง เป็นการระดมทุนจากประชาชนจำนวนมาก ซึ่งเม็ดเงินลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายจะไม่มาก โดยเป็นลักษณะการขายหุ้น หรือ หุ้นกู้ ซึ่งเงินที่ผู้ระดมทุนได้จะไปใช้ในการขยายกิจการเดิม และธุรกิจใหม่

ส่วนการระดมทุนICO เป็นการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยโดยมีการกำหนดและบังคับสิทธิที่จะได้รับด้วย smart contract บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่ช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยาก

สำหรับการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จากมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น 50.34% โดยยอดระดมทุนในเดือน ก.ค.2565 รวมอยู่ที่ 2,021.62 ล้านบาท จากปี 2564 ที่มียอดระดมทุนทั้งหมด 1,344.6 ล้านบาท จากภาคธุรกิจ SME และธุรกิจต่างๆสามารถมาเสนอขายหุ้นได้เยอะมากกว่าเดิม

แหล่งข่าว ก.ล.ต.เดินหน้าสร้างอีโคซิสเตม ดึงเทคโนโลยี ดัน’ระดมทุนดิจิทัล’, bangkokbiznews, 01 ก.ย. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0