SEARCH

ก.ล.ต.เผย สรรพากร เดินหน้ากำหนดแนวทางเก็บภาษีคริปโทชัดเจน สิ้นม.ค.นี้

รอยเตอร์โพลชี้โลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย
หุ้นขึ้น น้ำมันร่วง หลังความตึงเครียดรัสเซีย-ยูเครนคลี่คลายลง
Bitcoin แสวงหาแนวรับ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อกำหนดแนวทางการคำนวณภาษีตามกฎหมายในประเด็นที่มีการหารือเกี่ยวกับความชัดเจน ผ่อนปรน และมองไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการสำรวจความคิดเห็นของทั้งผู้ลงทุนและผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากที่กรมสรรพากรได้มีการประชุมหารือร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาก่อนหน้านี้แล้ว

ทั้งนี้ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลทุกฝ่าย และจากแบบสอบถามที่สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทำการจัดส่งให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในชุมชนของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะมีการกำหนดแนวทางการคำนวณภาษีตามกฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับผู้ซื้อขายฯ ได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2565 ตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้

แหล่งข่าว ก.ล.ต.เผย สรรพากร เดินหน้ากำหนดแนวทางเก็บภาษีคริปโทชัดเจน สิ้นม.ค.นี้, bangkokbiznews, 20 ม.ค. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0