SEARCH

ก.ล.ต. เฮียริ่ง ปรับเกณฑ์รับธุรกิจผ่านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล บน Sandbox

ผู้ถือหุ้นใหญ่ MORE เตรียมร้องโบรก หลังถูกระงับจ่ายเงินค่าขายหุ้น
ทองคำเตรียมทำผลงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
คริปโตยังดึงดูดนักลงทุนต่อเนื่อง แต่สุดท้ายก็ผ่านไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) สามารถทดสอบการให้บริการภายใต้โครงการ Sandbox ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบ Digital Infrastructure ไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ร่วมกับผู้พัฒนา และให้บริการระบบ (main operator) ซึ่งประกอบด้วยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบ และพัฒนาระบบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับกระบวนการ ออกเสนอขายตราสารหนี้ และการทำธุรกรรมตราสารหนี้ในตลาดแรก ซึ่งคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการทดสอบได้ภายในปี 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจกว่า 36 รายที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดำเนินการทดสอบการให้บริการผ่านระบบ Digital Infrastructure ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมตามที่ได้มีการออกแบบ และพัฒนาระบบร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินการในระหว่างช่วงการทดสอบการให้บริการภายใต้โครงการ Sandbox และจะมีการติดตามผลของการทดสอบเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำกับดูแลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป

แหล่งข่าว ก.ล.ต. เฮียริ่ง ปรับเกณฑ์รับธุรกิจผ่านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล บน Sandbox, bangkokbiznews, 04 ก.ย. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0