SEARCH

คลังเร่งใช้จ่ายนับถอยหลัง6วันสิ้นสุดคนละครึ่งเฟส5

MAKRO หมดทรงแบด |ออฟเรคคอร์ด
จีนคงดอกเบี้ยเงินกู้พร้อมจับตาความแตกต่างของนโยบาย
“ไพบูลย์” ค้านเก็บภาษีขายหุ้น หวั่นกระทบสภาพคล่องจุดขายตลาดหุ้นไทย

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น.

มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 38.24 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 41,059.72 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.15 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 5,117.47 ล้านบาท
2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.07 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 384.54 ล้านบาท
3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 24.02 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 35,557.71 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 18,104.84 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 17,452.87 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 14,873.94 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 7,166.16 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,698.96 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 11,200.72 ล้านบาท ร้านบริการ 572.60 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 45.33 ล้านบาท

แหล่งข่าว คลังเร่งใช้จ่ายนับถอยหลัง6วันสิ้นสุดคนละครึ่งเฟส5, bangkokbiznews, 25 ต.ค. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: