SEARCH

ด่วน! กสิกรไทยขึ้นดอกเบี้ยฝาก 0.5% ตรึงดอกเบี้ยกู้รายย่อย

“โบรกเกอร์ – ต่างชาติ” พร้อมใจซื้อหุ้น 5.87 พันล้านบาท
Bitcoin กำลังย้ำว่าได้ออกจากตลาดหมีแล้ว
บลจ.กรุงไทย เตรียมเปิดกองทุนใหม่ลุยลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับ Blockchain

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารตอบสนองต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา และเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวของ ธปท.

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ และช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย และผู้ประกอบการรายเล็กในภาวะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ธนาคารจึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำให้สูงขึ้น 0.10% – 0.50%

สำหรับฝั่งเงินกู้นั้น เพื่อให้กระทบลูกค้ารายย่อยน้อยที่สุดธนาคารจึงส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ 0.25% มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ดังนี้

อาทิ อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับเพิ่ม 0.25% จาก 5.47% เป็น 5.72% และอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับเพิ่ม 0.25% จาก 5.84% เป็น 6.09%

แหล่งข่าว ด่วน! กสิกรไทยขึ้นดอกเบี้ยฝาก 0.5% ตรึงดอกเบี้ยกู้รายย่อย, bangkokbiznews, 30 ก.ย. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0