SEARCH

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ประยุทธ์ไปต่อ

รัสเซียเผชิญกับการหยุดชะงักของน้ำมันจากการถูกตัดออกจาก SWIFT
พันธบัตรยูเครนและรัสเซียร่วงหนักท่ามกลางความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้น
เอเชียแปซิฟิกจะเป็นผู้นำการเติบโตในปี 2023

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อลงมติ กรณีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาครบกำหนด 8 ปี ระหว่าง 24 ส.ค. 2557-24 ส.ค. 2565 หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง เห็นว่า ให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2560 คือวันที่รัฐธรรมนูญปี 2560 มีผลบังคับใช้ ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จึงยังดำรงตำแหน่งไม่ครบวาระ 8 ปี ตามมาตรา 158 วรรคสี่

แหล่งข่าว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ประยุทธ์ไปต่อ, bangkokbiznews, 30 ก.ย. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0