SEARCH

ธปท.ชี้ เฟดขึ้นดอกเบี้ยตามตลาดคาด แนะจับตาตลาดเงินผันผวนต่อ ตามปัจจัยโลก

ดอลลาร์ชะงักก่อนเฟดจบการประชุม
กดดันให้เลือกข้างยูเครน จีนส่งสัญญาณค้านชาติตะวันตก
สเตอร์ลิงดีดตัวขึ้นตามรายงานเงินเฟ้ออังกฤษที่พุ่งสูง

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ผลการประชุมของ Fed เมื่อคืนนี้ถือ เป็นไปตามความคาดหมายของผู้ร่วมตลาด และมีความชัดเจนขึ้นว่าธนาคารกลางให้ความสำคัญกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในจังหวะที่ไม่เร็วและแรงกว่าที่ตลาดจะรับได้ ส่งผล ทำให้เงินทุนเคลื่อนย้ายในภูมิภาคเอเชียและไทยเป็นไปตามปกติ

สำหรับตลาดไทยวันนี้ มีเงินทุนไหลออกเล็กน้อย (ออกจากตลาดหุ้น 181 ล้านบาท และตลาดพันธบัตร 2,001 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ตลาดก็อาจจะผันผวนจากปัจจัยอื่นได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกและความล่าช้าของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศใหญ่ ดังนั้นผู้ที่ค้าขายระหว่างประเทศควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

แหล่งข่าว ธปท.ชี้ เฟดขึ้นดอกเบี้ยตามตลาดคาด แนะจับตาตลาดเงินผันผวนต่อ ตามปัจจัยโลก, bangkokbiznews, 05 พ.ค. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0