SEARCH

รัฐบาลเตรียมออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี

นักลงทุนระยะยาวใน Bitcoin เชื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึงเกิดขึ้น
หุ้นเอเชียขึ้นแม้จีนยังรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
นักลงทุนพร้อมสำหรับฤดูรายงานผลประกอบการของสหรัฐ หลังความกังวลเรื่องเงินเฟ้อพุ่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ แต่ละกระทรวงได้เตรียมมาตรการเพื่อเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี โดยในส่วนของกระทรวงการคลังนั้น ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคงจะเรียกทางปลัดกระทรวงการคลัง และสศค.เข้าหารือในประเด็นดังกล่าวในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอให้มีการนำมาตรการช้อปดีมีคืนมาใช้อีกครั้ง เขากล่าวว่า ทางกระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งคงจะมีการหารือว่า จะนำมาตรการอะไรมาใช้บ้าง

ส่วนการต่ออายุมาตรการคนละครึ่งเฟสที่ 6 นั้น ทางกระทรวงการคลัง ยังไม่ได้รับทราบในเรื่องดังกล่าว โดยขณะนี้ ยังเป็นช่วงการดำเนินมาตรการคนละครึ่งเฟสที่ 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟู และลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน

เขายังกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่า คาดว่า จะขยายตัวตามเป้าหมายที่ 3-3.5% โดยการท่องเที่ยวที่เข้ามาเฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านคน จะช่วยให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในปีนี้ เป็นไปตามเป้าหมายที่ 8-10 ล้านคน ส่วนปีหน้า ก็คาดว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จากการเปิดประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ และทำให้มีเงินตราต่างประเทศเข้ามามากขึ้น

อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือนต.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้ และปีหน้าอีกครั้ง ทั้งนี้ ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่า จะขยายตัวได้ 2.8% ส่วนปีหน้ามองไว้ที่ 3.7%

แหล่งข่าว รัฐบาลเตรียมออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี, bangkokbiznews, 17 ต.ค. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0