SEARCH

สหรัฐฯส่งออกอาวุธลดลง 21% คิดเป็นมูลค่า 138.2 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2564

นักลงทุนรู้สึกไม่สบายใจกับการซื้อ Twitter ของ Musk
ยังเร็วเกินไปที่จะเข้าช้อน Bitcoin
ราคาผู้บริโภคในโตเกียวพุ่งเร็วสุดในรอบ 7 ปี

เมื่อวันพุธ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เผยว่า ยอดขายยุทโธปกรณ์ทางทหารของสหรัฐฯ ให้กับรัฐบาลต่างประเทศลดลง 21% คิดเป็นมูลค่า 138 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณล่าสุด ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนเปลี่ยงการขายอาวุธเชิงรุกของฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารของไบเดนกำลังเปลี่ยนการขายอาวุธให้แก่ซาอุดีอาระเบีย โดยตั้งใตที่จะประกาศนโยบายการส่งออกอาวุธใหม่ที่เน้นสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ มูลค่าการขายที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากยอดขายเครื่องบินขับไล่และขีปนาวุธนำวิถีเพียงครั้งเดียวในปีสุดท้ายของการบริหารของทรัมป์ ข้อตกลงที่สำคัญในปีงบประมาณ 2020 รวมถึงการซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 จำนวน 63 ลำของญี่ปุ่นจาก Lockheed Martin ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากถึง 23 พันล้านดอลลาร์

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า ยอดขายโดยตรงของกองทัพสหรัฐฯ ลดลง 17% เป็น 103 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2564 จาก 124 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2563 ในขณะที่ยอดขายที่จัดผ่านรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง 31% เหลือ 34.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 จาก 50.8 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

แหล่งข่าว U.S. weapons exports decreased 21% to $138.2 billion in fiscal 2021 โดย Reuters

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: