SEARCH
ราคาผู้บริโภคในโตเกียวพุ่งเร็วสุดในรอบ 7 ปี

ราคาผู้บริโภคในโตเกียวพุ่งเร็วสุดในรอบ 7 ปี

ราคาผู้บริโภคหลักในโตเกียวพุ่งขึ้น 1.9% ในเดือนเมษายนจากปีก่อนหน้า มากกว่าที่ตลาดคาดเฉลี่ยว่าจะเพิ่มขึ้น 1.8% และถือเป็นอัตราที่พุ่งเร็วที่สุดในรอ [...]
ดอลลาร์พุ่งขึ้นค่าเป็นสัปดาห์ที่ 5 จากสัญญาณที่เบาบางของเฟด

ดอลลาร์พุ่งขึ้นค่าเป็นสัปดาห์ที่ 5 จากสัญญาณที่เบาบางของเฟด

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 5 เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ในวันศุกร์ ก่อนรายงานการจ้างงานของสหรัฐ ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็นสัปดาห์ที่เก้าเมื่อเที [...]
น้ำมันร่วง ความกังวลด้านอุปสงค์

น้ำมันร่วง ความกังวลด้านอุปสงค์

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในช่วงเริ่มต้นของการค้าในเอเชียในวันศุกร์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันดิบ ฟิวเ [...]
3 / 3 POSTS