SEARCH
ดอลลาร์ผันผวนจากแนวโน้มเงินเฟ้อลดลง ตลาดจับตา NFP

ดอลลาร์ผันผวนจากแนวโน้มเงินเฟ้อลดลง ตลาดจับตา NFP

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวันศุกร์ แต่ยังเคลื่อนไหวรอบๆ ระดับต่ำสุดในรอบ 16 สัปดาห์ จากรายงานการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐที่เพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม ดัชนี [...]
1 / 1 POSTS