SEARCH
ดอลลาร์ชะงักก่อนเฟดจบการประชุม

ดอลลาร์ชะงักก่อนเฟดจบการประชุม

ดอลลาร์ทรงตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในวันพุธหลังคลายตัวลงในช่วงก่อน นักลงทุนยังรอผลการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารกลางสหรัฐถูกคาดการณ์ใ [...]
1 / 1 POSTS