SEARCH

TRUE เผยผู้ถือหุ้นอนุมัติควบรวมกิจการทรู-ดีแทค มุ่งสู่ Tech Company

เฟดหวังว่าเงินเฟ้อที่ชะลอตัวในช่วงกลางปีจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
JPMorgan สำรวจนักลงทุนเกี่ยวกับการยกเว้นหนี้รัสเซียจากดัชนี
Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 34,000 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์

TRUE กล่าวในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติการควบรวมกิจการทรูและดีแทค ในการนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจในศักยภาพและเข้าใจความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคมไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี หรือ Technology Company อย่างเต็มรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม การควบรวมกิจการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยในระหว่างนี้ทรูยังให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามปกติเช่นเดิม

แหล่งข่าว TRUE เผยผู้ถือหุ้นอนุมัติควบรวมกิจการทรู-ดีแทค มุ่งสู่ Tech Company, ไทยรัฐ, 04 เม.ย. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0