SEARCH

ก.ล.ต. เฮียริ่ง ปรับเกณฑ์รายงานถือครองหลักทรัพย์ เพิ่มความยืดหยุ่น – ลดความซ้ำซ้อน

ราคาน้ำมันปิดที่ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังกลุ่ม OPEC+ คงผลผลิตเดือน ก.พ.
ธปท.คาดเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวราวไตรมาสสามปีนี้-จับตาหนุนส่งออก
น้ำมันร่วงจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงระยะเวลา และรายละเอียดในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อลดการรายงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ตามแนวทาง Regulatory Guillotine* โดยผู้ที่ใช้ข้อมูลยังได้รับข้อมูลที่เพียงพอในระยะเวลาที่เหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (ได้แก่ หุ้น และหลักทรัพย์แปลงสภาพ) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงผู้สอบบัญชี** และเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อลดการรายงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ในขณะที่ผู้ใช้ข้อมูลยังได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยสาระสำคัญของเอกสารรับฟังความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้
(1) การปรับปรุงระยะเวลารายงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง โดยยืดระยะเวลาการรายงานให้แก่รายการขนาดเล็ก และสามารถรวมรายการขนาดเล็กเพื่อรายงานในคราวเดียวกันได้
(2) การยกเว้นการรายงานของกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนเดียวกัน หากรายใดรายหนึ่งรายงานต่อ ก.ล.ต. แล้ว ก็ถือว่าครบถ้วน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการรายงาน
(3) การยกเว้นหน้าที่ในการรายงานในกรณีที่หลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่นำไปวางไว้เป็นหลักประกันถูกขายทอดตลาด หรือ force sell เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยบุคคลอื่น ซึ่งอาจทำให้ผู้เป็นเจ้าของไม่สามารถรายงานต่อ ก.ล.ต. ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
(4) กำหนดวันในการรายงาน กรณีได้รับหุ้นเพิ่มทุน และหลักทรัพย์แปลงสภาพในประกาศให้มีความชัดเจน

แหล่งข่าว ก.ล.ต. เฮียริ่ง ปรับเกณฑ์รายงานถือครองหลักทรัพย์ เพิ่มความยืดหยุ่น – ลดความซ้ำซ้อน, bangkokbiznews, 27 ต.ค. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0