SEARCH

คนไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

น้ำมันขึ้นจากดอลลาร์อ่อนค่า สต็อกน้ำมันดีเซลของสหรัฐลดลง
Bitcoin พร้อมที่จะเคลื่อนไหวอีกครั้ง
ทองทรงตัวหลังความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์คลายลง

นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ข้อมูลล่าสุดจากการศึกษาเรื่องทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคประจำปีของวีซ่า พบว่าเกือบ 9 ใน 10 ของคนไทยเลือกใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแบบไร้เงินสด โดยเกือบครึ่ง หรือ 43% ของผู้ที่พยายามใช้ชีวิตแบบไร้เงินสดสามารถอยู่ได้มากกว่าหนึ่งสัปดาห์โดยไม่ต้องพึ่งเงินสด ทั้งนี้ ผู้ตอบคำถามมากกว่า 3 ใน 5 หรือ 61% ถือเงินสดน้อยลงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักมาจากการเลือกชำระแบบดิจิทัลมากขึ้น 77% ความกังวลเรื่องการติดต่อของโรคระบาดโควิด-19 ผ่านการถือเงินสด 54% และพวกเขาพบว่าจำนวนร้านค้าที่รับชำระแบบดิจิทัลมีเพิ่มมากขึ้น 45%

อย่างไรก็ตาม หมวดร้านค้า 5 อันดับแรกที่ผู้บริโภคชาวไทยเห็นว่าจะดำเนินการแบบไร้เงินสดเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ 67% ชำระค่าบริการจ่ายบิล 64% ซุปเปอร์มาร์เกต 62% ระบบขนส่งสาธารณะ 56% และร้านขายอาหารและร้านอาหารแบบนั่งทานในร้าน 55% ตัวแปรหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยให้พึ่งพาเงินสดน้อยลง และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดียิ่งขึ้นต่อการใช้จ่ายเงินในรูปแบบดิจิทัลคือสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเริ่มกลายเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคเลือกที่จะทำด้วยตนเอง มากกว่าที่จะถูกผลักดันจากปัจจัยภายนอก ซึ่งหมายความว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านนี้จะถาวรและยั่งยืนมากขึ้น

แหล่งข่าว คนไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด, ไทยรัฐ, 04 มี.ค. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0