SEARCH

ต่างชาติ ’ลงทุน’ ไทยเดือนพ.ย. 68 ราย เพิ่มขึ้น 19%

หุ้นร่วงในเอเชีย ตลาดรอรายงาน CPI และผลประกอบการ
TEAMG คัมแบ็ค |ออฟเรคคอร์ด
จีนผ่อนคลายมาตรการคุมโรคระบาดหลังเกิดการประท้วง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สินิตย์ เลิศไกร ระบุ คณะกรรมการ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยเดือนพ.ย. จำนวน 68 ราย เพิ่มขึ้น 19% จากเดือนที่ผ่านมา มูลค่าลงทุน 7,002 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทย 720 คน

แหล่งข่าว ต่างชาติ ’ลงทุน’ ไทยเดือนพ.ย. 68 ราย เพิ่มขึ้น 19%, bangkokbiznews, 29 ธ.ค. 2564

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0