SEARCH

ธปท.พร้อมขยับดอกเบี้ยแรงสกัดเงินเฟ้อ

ส่งออกปี 64 โตถล่มทลาย อานิสงส์เศรษฐกิจโลกฟื้น-เงินบาทอ่อน
น้ำมันพุ่งสูงขึ้นหลังจีนเปิดพรมแดนหวังกระตุ้นอุปสงค์เชื้อเพลิง
Bitcoin ใกล้จุดสูงสุดในรอบ 9 เดือนหลังเกิดวิกฤตในภาคธนาคาร

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. กล่าวในงานสัมมนา ‘การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย’ The Great Reset โดยระบุว่า ก้าวต่อไปของธปท.จะพยายามปูรากฐานต่างๆในฝั่งการดำเนินนโยบายการเงิน เพื่อให้เศรษฐกิจไทยก้าวต่อ ภายใต้การคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้ที่โตระดับ 3% และปีหน้า โต 4%

โจทย์ถัดไปของการดำเนินนโยบายการเงินคือ ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจก้าวต่อไปอย่างสง่าไม่สะดุด ในทิศทางที่ถูก แลไปให้ถูกทิศทาง สิ่งที่ต้องคำนึงถึง มี 4 ด้านสำคัญ โดยด้านแรก กระแสดิจิทัลที่โควิด มาเป็นตัวเร่งให้การเข้าถึงดิจิทัล เข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ส่งผลใการการชำระเงินบนดิจิทัลเพิ่มขึ้น 3เท่า ถัดมาคือ Open data ทำให้ข้อมูลไหลไปมาได้สะดวกขึ้น เพื่อเอื้อความสะดวกของคน เช่นหนุนให้คนเปิดบัญชีได้โดยไม่ต้องไปสาขา

ด้านที่สองคือกระแสสิ่งแวดล้อม ธปท.จำเป็นที่ต้องออกนโยบายมารองรับกระแสเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของการออกแนวนโยบาย เพื่อวางพื้นฐาน ทำให้ประเทศ ธุรกิจ ประชาชน ปรับเข้าสู่ความยั่งยืนอย่าง Smooth

ด้านที่สาม หนี้ครัวเรือนที่การแก้ไขปัญหาไม่ได้ในเร็ววัน ดังนั้นต้องแก้อย่างยั่งยืน ทำให้ที่ผ่านมาธปท.พยายามออกมาตรการการเงินเพื่อช่วยภาคครัวเรือน เช่นการแก้การผิดนัดชำระหนี้ คลินิกแก้หนี้ มาตรการไกล่เกลี่ยหนี้

และด้านที่สี่ การลงทุน ที่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจโตช้า เพราะการลงทุนที่แผ่วลง หากเทียบกับเพื่อนบ้าน ดังนั้นการก้าวอย่างสง่า ต้องทำให้เครื่องยนต์นี้ติดให้ได้ และมีหลายด้านที่ทำให้การลงทุนไม่ฟื้นเท่าที่ควรคือ และภาครัฐไม่ควรทำ เช่นการยกเลิกออกกฏระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อให้การลงทุนกลับมา

โจทย์สำคัญของการดำเนินนโยบายการเงิน เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง อย่าง Smooth Takeoff การขึ้นอย่างเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เจอจุดที่สะดุดเกินไป และตัวที่ทำให้เศรษฐกิจสะดุดได้ คือเงินเฟ้อ หากสูงต่อเนื่องและธปท.ไม่ทำอะไร อาจเป็นปัญหาบั่นทอนกำลังซื้อของครัวเรือน ซ้ำเติมหนี้ครัวเรือนที่อยู่ระดับสุงอยู่แล้ว และอาจทำให้การคาดการณ์เงินเฟ้อหลุดกรอบ และส่งผลต่อการขาดเสถียรภาพตามมา

โจทย์ของการดำเนินนโยบายการเงิน คือ ทำอย่างไรไม่ให้เงินเฟ้อยิ่งวิ่งยาว จนส่งผลให้เงินเฟ้อคาดการณ์ระยะกลางหลุดกรอบ ธปท.จึงจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% ก็พร้อมที่จะทำ และเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง ทำให้ระบบการเงินทำงานปกติ ธปท.ไม่อยากเห็นหนี้เสียในระบบเศรษฐกิจที่วิ่งแรง ไม่อยากเห็นการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เข้มงวดจนเกินไป ทำให้การ Takeoff ไม่เกิด

แหล่งข่าว ธปท.พร้อมขยับดอกเบี้ยแรงสกัดเงินเฟ้อ, bangkokbiznews, 08 ก.ย. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0