SEARCH

พิษโควิดแห่ขายบ้านมือสองพุ่ง1ล้านล้านบาท

5 ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจของไทยปี 2565 !!
ทองคำขึ้นแตะระดับสูงสุดรอบ 8 เดือนจากแนวโน้มที่ผ่อนคลายของเฟด
รายงานดุลการค้าของจีนที่หดตัวไม่ได้สร้างเซอร์ไพร์ส

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากข้อมูลการประกาศขายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภาคเอกชนที่มีปริมาณการประกาศขายเป็นจำนวนมาก และข้อมูลที่อยู่อาศัยมือสองของสถาบันการเงินของรัฐ บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ และกรมบังคับคดี ฯลฯ ที่ประกาศขายผ่านเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง

พบว่าในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 (ก.ค.-ก.ย.) มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ย 129,732 หน่วย/เดือน และมีมูลค่าเฉลี่ย 862,455 ล้านบาท/เดือน มีจำนวนหน่วยและมูลค่าเฉลี่ย/เดือนเพิ่มขึ้น 13% และ 5% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 ที่มีจำนวนหน่วยเฉลี่ย 114,668 หน่วย/เดือน และมีมูลค่าเฉลี่ย 818,939 ล้านบาท/เดือน

นอกจากนี้ยังพบว่า เดือนส.ค.มีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยมือสองประกาศขายมากที่สุดในไตรมาส 3 ปี 2564ขณะที่เดือนที่มีมูลค่าที่อยู่อาศัยมือสองประกาศขายมากที่สุด ในเดือนก.ย.มีมูลค่า 1,009,977 ล้านบาท

นายวิชัย ระบุว่า จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่า หลังจากเกิดโควิดคนขายที่อยู่อาศัยมากขึ้น อาจมาจาก 1. เหตุผลทางการเงิน 2.ต้องการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่ อาทิ จากคอนโดเป็นบ้าน หรือจากทาวน์เฮ้าส์ขยับเป็นบ้านแฝดหรือบ้านเดี่ยว เป็นต้น โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยอย่าง เชียงใหม่ ชลบุรีและภูเก็ต คนขายบ้านมากขึ้น

สำหรับประเภทที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขายบนเว็บไซต์ในไตรมาส 3 ปี 2564 เรียงลำดับตามจำนวนหน่วยที่ประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด ได้แก่

บ้านเดี่ยว มีการประกาศขาย 49,086 หน่วย/เดือน คิดเป็นสัดส่วน 38% คอนโด/ห้องชุด มีการประกาศขาย 42,109 หน่วย/เดือน มีสัดส่วน32%

ทาวน์เฮ้าส์ มีการประกาศขาย 32,613 หน่วย/เดือน มีสัดส่วน 25.4% อาคารพาณิชย์ มีการประกาศขาย3,755 หน่วย/เดือน มีสัดส่วน3% ขณะที่บ้านแฝด มีการประกาศขาย2,169 หน่วย/เดือน มีสัดส่วน1.7%

โดยบ้านเดี่ยว ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน”เพิ่มขึ้น” เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ อาคารพาณิชย์ มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน “ลดลง”

ขณะที่มูลค่าประเภทที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขายบนเว็บไซต์ในไตรมาส 3 ปี 2564 เรียงลำดับตามมูลค่าที่ประกาศขายต่อเดือนมากที่สุด บ้านเดี่ยวมีมูลค่า 442,484 ล้านบาท/เดือน มีสัดส่วน51.5% ห้องชุด มีมูลค่า 296,172 ล้านบาทสัดส่วน33.7% ทาวน์เฮ้าส์ มีมูลค่า 96,745 ล้านบาทมีสัดส่วน 11.5% อาคารพาณิชย์ มีมูลค่า20,153ล้านบาทมีสัดส่วน 2.5% บ้านแฝดมีมูลค่า6,902 ล้านบาทมีสัดส่วน 0.8%

โดยบ้านเดี่ยว ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน”เพิ่มขึ้น” เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ อาคารพาณิชย์ มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน”ลดลง”

แหล่งข่าว พิษโควิดแห่ขายบ้านมือสองพุ่ง1ล้านล้านบาท, bangkokbiznews, 20 ธ.ค. 2564

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0