SEARCH

“หุ้นโรงพยาบาล” ไม่หวั่น “เงินเฟ้อ” ผู้ป่วยต่างชาติพุ่งรับเปิดประเทศ

S&P500 กลับมาอยู่ในพื้นที่ปรับฐาน
IMF เตือนวิกฤตยูเครน-คว่ำบาตรรัสเซียกระทบเศรษฐกิจโลก
ทองคำอาจ Upside

พร้อมปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อปี 2565 เป็น 6.2% จากเดิม 4.9% สูงกว่าตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ที่มองไว้ 4-5% โดยมีค่ากลางที่ 4.5% ส่วนปี 2565 แบงก์ชาติมองเงินเฟ้อที่ 2.5% จากเดิม 1.7%

เมื่อธนาคารกลางส่งสัญญาณหมดยุคดอกเบี้ยต่ำ เท่ากับว่าประตูดอกเบี้ยขาขึ้นเตรียมเปิดแล้ว และเมื่อมีการขึ้นดอกเบี้ย ย่อมมีทั้งฝั่งที่ได้ประโยชน์ เช่น ธนาคารพาณิชย์ที่จะมีรายได้จากการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น

ในทางตรงกันข้ามธุรกิจอื่นๆ ต้องเตรียมแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นทันที แต่ขณะเดียวกันบางธุรกิจสามารถส่งต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปให้ลูกค้าได้ หนึ่งในนั้น คือ “โรงพยาบาล” ซึ่งโดยปกติจะปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลตามอัตราเงินเฟ้อ ทำให้หุ้นโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในช่วงจังหวะเงินเฟ้อขาขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายปัจจัยบวกช่วยหนุนธุรกิจปีนี้ ทั้งการเปิดประเทศที่จะเปิดทางให้คนไข้ต่างชาติเดินทางเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยได้สะดวกสบายขึ้น โดยสัปดาห์หน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอ ศบค. ยกเลิก “ไทยแลนด์ พาส” สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เริ่ม 1 ก.ค. นี้

แหล่งข่าว “หุ้นโรงพยาบาล” ไม่หวั่น “เงินเฟ้อ” ผู้ป่วยต่างชาติพุ่งรับเปิดประเทศ ,bangkokbiznews, 12 มิ.ย. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0