SEARCH

แบงก์ชาติ ไม่ห่วงส่วนต่างดอกเบี้ยห่างต่างชาติ ย้ำเงินยังไหลเข้าไทยทะลัก

Bitcoin ยากที่จะพลิกกลับ
‘ไทยพาณิชย์’แนะลงทุน สตรัคเจอร์โน้ต เพิ่มยิลด์โต10%
หุ้นเอเชียส่วนใหญ่ร่วงลงจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดในจีน

ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)กล่าวใน หัวข้อ กล่าวปาฐกถาพิเศษ: “Normalizing Policy to Ensure a Smooth Take-off” ว่าแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินในช่วงต่อไปจะทยอยปรับกลับเข้าสู่ภาวะปกติ (Policy normalization) เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินและสมดุลความเสี่ยงใหม่ที่ให้น้ำหนักกับเงินเฟ้อมากขึ้น โดยเน้นให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ไม่สะดุด (Smooth takeoff) ซึ่งการดำเนินนโยบายการเงินของแต่ละประเทศขึ้นกับวัฏจักรเศรษฐกิจ

ซึ่งมีความแตกต่างกัน กุญแจสำคัญของการดำเนินนโยบายของไทย คือ การควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำ และไม่ผันผวน (เสถียรภาพด้านราคา) และระบบการเงินทำหน้าที่ได้อย่างปกติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ดร. เศรษฐพุฒิ กล่าวว่า การปรับทิศทางนโยบายการเงินจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจไทย (gradual and measured)

ซึ่งล่าสุด การประชุมวันที่ 10 ส.ค. 65 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จาก 0.50% เป็น 0.75% ต่อปี โดยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนขึ้น และคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ประมาณ 3% และปีหน้าประมาณ 4% จากอุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นชัดเจน โดยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 65 ขยายตัว 3.5% และ 7% ตามลำดับ

แหล่งข่าว แบงก์ชาติ ไม่ห่วงส่วนต่างดอกเบี้ยห่างต่างชาติ ย้ำเงินยังไหลเข้าไทยทะลัก, bangkokbiznews, 24 ส.ค. 2565

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0