SEARCH

รัสเซียเสนอซื้อพันธบัตรเงินสกุลยูโรมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเงินรูเบิล

หุ้นฟิวเจอร์สร่วงจากข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐ
จีนกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดัน
คิว TRUE |ออฟเรคคอร์ด

รัสเซียประกาศในวันอังคารว่าจะเสนอซื้อพันธบัตรเงินสกุลยูโรมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเงินรูเบิล โดยพันธบัตรก้อนดังกล่าวจะถึงวันที่ต้องจ่ายเงินคืนในวันที่ 4 เมษายน

ฝ่ายรัสเซียระบุว่าการปฏิเสธที่จะจ่ายเงินคืนในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯคือมาตรการตอบโต้ฝ่ายตะวันตก และเรียกสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็น “สงครามเศรษฐกิจ”
กระทรวงการคลังรัสเซียแสดงท่าทีเช่นนี้ หลังจากโลกตะวันตกใช้มาตรการลงโทษเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการสกัดกั้นรัสเซียจากระบบการเงินโลก เพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนโดยรัสเซีย

รัสเซียซึ่งเรียกการรุกรานยูเครนว่าเป็น “ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร” กล่าวว่ามาตรการต่างๆของโลกตะวันตกคือการก่อ “สงครามเศรษฐกิจ”
นอกจากนี้รัสเซียยังเรียกร้องให้บริษัทต่างชาติจ่ายเงินค่าแก๊ซธรรมชาติจากรัสเซียเป็นเงินรูเบิลเเทนดอลลาร์สหรัฐฯและยูโร

ขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบเเน่ชัดว่าหากผู้ถือพันธบัตรเงินยูโรก้อนที่จะถึงกำหนด ไม่ยอมรับข้อเสนอจ่ายคืนเป็นเงินรูเบิล กรณีดังกล่าวจะมีผลอย่างไรต่อไป ซึ่งรวมถึงความไม่เเน่นนอนที่ว่ารัสเซียจะถูกถือว่าผิดชำระหนี้หรือไม่

แหล่งข่าว Russia launches Eurobond rouble buyback offer on looming $2 bln bond payment โดย Reuters

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0